Blogg

Kulturnatt är motsatsen till kulturskymning

Jag minns än idag hur bubblande babblande glad den första kulturnatten i Kristianstad gjorde mig för fyra år sedan. Det var 2014 och hela staden fyllde 400 år med en vacker fest. All denna glädje och stolthet som visades fram i nästan varenda hörn.

Förra året var jag mer gnällig över evenemanget. För mycket musik, ansåg jag och efterlyste mer allvar i form av föredrag och debatter. Den kritiken gäller fortfarande, kulturnätterna – ty Kulturnatt varar numera två dagar och sena kvällar – visar upp ett imponerande stort program med olika uttryck, men med tydlig musikdominans.

Jag går väldigt gärna på konserter, men kulturens kraft är att den rymmer allt från allvar till humor, från ord till toner, från skulpturer till scen, från tankar till känslor. Och hela det här spannet tycker jag inte ryms i årets Kulturnatt, trots att Regionmuseet bidrar med flera högintressanta projekt om miljö och vikten av månfald.

Kulturnatt som helhet blir mer till en fest att klappa i takt till, än till två festdagar som även ger eftertanke och nya perspektiv.

Om Högskolan hade varit engagerade skulle det kunna ha sett annorlunda ut, på detta lärosäte ryms ju både forskare och lärare inom en vid spännvidd. Bara en sådan sak som att en av dess anställda i dagarna utkommer med en bok om Selma Lagerlöfs relation till Italien, det föredraget hade jag gärna lyssnat till.

Bredden i årets Kulturnatt står till stor del nämnda Regionmuseet/konsthallen för, men här finns också dubbla författarbesök, haiku-workshop, utställningar och en kulturpolitisk debatt som kollegorna på P4 Kristianstad håller i. Men in med än mer bredd, än mer variation. Om det till nästa år blir någon form av förändring och förnyelse är det i den riktningen jag tycker Kulturnatt ska gå.

Trots min kritik är styrkan för Kulturnatt tydlig. Det här är en manifestation för gemensamheten. Staden öppnar sig och bjuder alla åldrar på upplevelser. Det är lustfyllt, gratis och kravlöst, och känslan av att plötsligt möta ett oväntat inslag i gatubilden är underbar. Att då inte direkt rusa vidare mot ett nytt mål utan att faktiskt stanna upp, lyssna och – i bästa fall – beröras, det är sådant som sätter guldkant på vardagen.

Kulturskymning är minskat stöd till de kreatörer och institutioner som syresätter varje samhälle, kulturskymning är censur och självcensur av rädsla för repressalier, med följd att vi tvingas leva inom allt snävare gränser – både i våra yttre och inre tillstånd. Kulturnatt är motsatsen till den fruktansvärda skymningen, under två dagar berikas stadslivet på ett fantasifullt och inspirerande vis.

Här tror jag också Kristianstads alla aktörer i centrum har något att ta lärdom av. Syresätt centrum betydligt oftare med alla möjliga olika kulturhändelser och andra inslag, och fler hade insett styrkan i den här historiska stadskärnan och charmen med att vistas i den.

David R Andersson, projektledaren för Kulturnatt Kristianstad, gav inför förra årets Kulturnatt ett mycket fint tips på hur en bäst kan ta till sig Kulturnatten: Studera programmet noga, och välj sedan ut något du inte känner till.

Det är ett grymt bra råd alla dagar i veckan. Säg hej till det/den du inte känner. Det gör både dig och samhället bättre.